Gallai'r nanostrwythurau hynafol dirgel a ddarganfuwyd yn y Mynyddoedd Wral ailysgrifennu hanes!

Gall y gwrthrychau microsgopig dirgel hyn a ddarganfuwyd ger glannau Kozhim, Narada, a Balbanyu newid ein canfyddiad o hanes yn llwyr.
Gallai'r nanostrwythurau hynafol dirgel a ddarganfuwyd yn y Mynyddoedd Wral ailysgrifennu hanes! 1

Ym 1991, pan oedd tîm o archeolegwyr yn cynnal ymchwil daearegol i echdynnu aur ym mynyddoedd Ural Rwsia, cawsant sioc lwyr i ddarganfod nifer o wrthrychau microsgopig rhyfedd a dirgel ger glannau Kozhim, Narada, a Balbanyu Rivers - “nano -strwythurau” o'r tu hwnt i'r amser.

Mae'r nano-strwythurau hynafol a geir yn y Mynyddoedd Wral

Nanostrwythurau Hynafol a Ganfyddir ym Mynyddoedd yr Ural:
Delwedd chwyddedig iawn o nanospiral twngsten a geir yn Rwsia © CosmoTV

Credir bod y strwythurau bach yn gynhyrchion gwareiddiad hynafol iawn a oedd, yn ôl y sôn, yn gallu datblygu nanotechnoleg tua 300,000 o flynyddoedd yn ôl.

Y nano-ddarnau rhyfedd yw coiliau metel, troellau a siafftiau ymhlith y rhestr o gydrannau anhysbys a ddatgelwyd yn ystod y cenadaethau daearegol ym Mynyddoedd yr Ural. Roedd y darnau wedi'u hymgorffori mewn roc 100,000 mlwydd oed.

Mae oes y nanostrwythurau dirgel hyn wedi eu rhoi yn y rhestr o “Arteffactau Allan o Le (OOPArt)” o ystyried y ffaith bod ymchwilwyr yn amcangyfrif eu bod yn 300,000 mlwydd oed.

Arteffactau allan o le

An OOPArt yn wrthrych unigryw na ddeellir fawr ddim i'w gael yn y cofnodion hanesyddol, archeolegol neu baleontolegol sy'n dod o fewn y categori “anghyson”. I ddweud, darganfuwyd y gwrthrychau hyn pryd a ble na ddylent fod ac felly herio'r ddealltwriaeth gonfensiynol o hanes.

Er bod yr ymchwilwyr prif ffrwd bob amser wedi dod i gasgliad syml a rhesymol i'r arteffactau rhyfedd hyn, mae llawer yn credu OOPArts gall hyd yn oed ddatgelu bod gan ddynoliaeth raddau gwahanol o wareiddiad neu soffistigedigrwydd nag a ddisgrifiwyd ac a ddeellir gan swyddogion a'r byd academaidd. Mae rhai hyd yn oed yn meddwl mai'r bodau deallus allfydol yw'r rheswm y tu ôl i fodolaeth OOPArts.

Hyd heddiw, mae ymchwilwyr wedi darganfod dwsinau o'r fath OOPArts gan gynnwys mecanwaith Antikythera, y Maine Penny, y Shroud of Turin, Batri Baghdad, Aderyn Saqqara, Carreg Ica, Sfferau Cerrig Costa Rica, London Hammer, Nazca Lines a llawer mwy.

Astudiaethau ar nano-strwythurau hynafol Mynyddoedd Wral

Coiliau metel, troellau a siafftiau yw'r nano-ddarnau a'r strwythurau macro a geir ym mynyddoedd Ural.
Coiliau metel, troellau a siafftiau yw'r nano-darnau a'r strwythurau macro a geir ym mynyddoedd Ural. © Gwreiddiau Hynafol

Academi Wyddoniaeth Rwseg yn Syktyvkar wedi cynnal sawl prawf ar y nano-wrthrychau dirgel hyn ac roedd y canlyniadau'n eithaf diddorol wrth iddynt ddarganfod bod y darnau mwyaf yn cael eu gwneud o gopr pur. Tra bo'r rhai llai o dwngsten a molybdenwm, mae'r metelau sydd wedi'u defnyddio yn y llongau gofod a'r taflegrau oherwydd y gallu i wrthsefyll tymereddau uchel. Dim ond 1 / 10,000fed modfedd yw hyd yr un lleiaf.

Yn ddiweddarach, cyflwynwyd y deunyddiau rhyfedd hyn i ymchwil helaeth yn cyfleusterau yn Helsinki, St Petersburg, a Moscow i ddarganfod mwy am eu gwreiddiau a'u cyfansoddiadau. Nawr, mae'n amlwg i'r gwyddonwyr nad yw'r metelau wedi tarddu eu natur ar eu pennau eu hunain, sy'n golygu eu bod yn gydrannau sydd â tharddiad technolegol artiffisial, mewn geiriau eraill, fe'u gweithgynhyrchwyd !!

A allai'r nano-strwythurau hyn fod yn perthyn i'r rhannau roced?

Ar y dechrau, roedd dyfalu bod y strwythurau macro a nano-faint yn rhannau a oedd wedi cwympo o rocedi o safle lansio yn Plesetsk. Ond fe wnaeth adroddiad ym 1996 ddiystyru'r posibilrwydd hwnnw, gan ddweud bod y strwythurau hyn wedi'u canfod mewn dyfnder rhy fawr.

Dirgelwch y Mynyddoedd Wral

Gallai'r nanostrwythurau hynafol dirgel a ddarganfuwyd yn y Mynyddoedd Wral ailysgrifennu hanes! 2
Mynyddoedd Ural yn Rwsia, lle darganfuwyd nano-strwythurau hynafol. © Comin Wikimedia

Ers oes y rhyfel byd, mae mynyddoedd yr Ural yn aml wedi cynnig nifer o ddigwyddiadau dirgel, a'r enwocaf ohonynt yw'r Digwyddiad Pas Dyatlov lle canfuwyd bod grŵp o gerddwyr hyfforddedig o Rwseg i gyd wedi marw o dan yr amgylchiadau dirgel.

Ers hynny, mae cymaint o ddamcaniaethau cynllwyn y tu ôl i'w marwolaethau ond mae'r digwyddiad yn parhau i fod yn ddirgelwch. Mae gan yr ardal enw da am siamaniaeth, Yeti a nifer o weldiadau UFO.

Nawr mae'r damcaniaethwyr gofodwyr hynafol yn credu bod safle Mynyddoedd Ural, lle darganfuwyd y nano-strwythurau rhyfedd, yn dystiolaeth o bresenoldeb estron gannoedd o filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Dirgelwch y nano-strwythurau hynafol a ddarganfuwyd ym Mynyddoedd Wral

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Gwylio Modrwy y Swistir Wedi'i ddarganfod yn Beddrod Shanxi, China

Sut y daeth gwyliad cylch o'r Swistir i ben mewn beddrod Ming Dynasty 400 mlwydd oed?

Erthygl nesaf
Heracleion - Dinas danddwr goll yr Aifft 3

Heracleion - Dinas danddwr goll yr Aifft