Pam roedd gan Nikola Tesla obsesiwn â phyramidiau'r Aifft

Nikola tesla a phyramidiau

Yn y byd modern, prin yw'r bobl sydd wedi gwneud cyfraniadau mwy sylweddol at weithredu trydan yn gyffredinol na Nikola Tesla. Cyflawniadau gwyddonydd y mae ei gyfraniadau yn ymestyn o ddyfeisio cerrynt eiledol i gynnal arbrofion gyda'r nod o gludo trydan yn ddi-wifr trwy'r atmosffer.

Nikola tesla yn ei labordy Colorado Springs
Mae Tesla yn eistedd yn y labordy yn Colorado Springs mewn trosglwyddydd a allai gynhyrchu folteddau o sawl miliwn folt. Nid oedd y bwâu 7 m o hyd yn rhan o'r gweithrediad arferol, ond fe'u cynhyrchwyd ar achlysur y ffotograffiaeth trwy droi'r offer ymlaen ac i ffwrdd yn gyflym. © Credyd Delwedd: Wellcome Images (CC GAN 4.0)

Nikola Tesla, un o'r dyfeiswyr mwyaf erioed, ac eto roedd hefyd yn foi a oedd â chyfrinachau a dirgelion na allem erioed fod wedi'u dychmygu. Cynhaliodd Tesla gyfres o arbrofion rhyfedd, ond roedd hefyd yn ddirgelwch ynddo'i hun. “Mae’r meddyliau gorau bob amser yn chwilfrydig,” fel mae’r dywediad yn mynd, ac mae hyn yn sicr yn wir gyda Nikola Tesla.

Ar wahân i syniadau a weithredodd ac a batentodd, roedd gan Tesla lawer o ddiddordebau eraill mewn amrywiol feysydd ymchwil, rhai ohonynt yn eithaf esoterig. Roedd ei ddiddordeb mewn pyramidiau Aifft, un o strwythurau mwyaf dirgel a godidog y ddynoliaeth, yn un o agweddau mwyaf hynod ei bersonoliaeth.

Pyramidiau Giza
Pyramidiau Giza, Cairo, yr Aifft, Affrica. Golygfa gyffredinol o byramidau o Lwyfandir Giza © Credyd Delwedd: Feili Chen | Trwyddedig gan Dreamstime.Com (Llun Stoc Defnydd Golygyddol/Masnachol)

Roedd Tesla yn argyhoeddedig eu bod yn cyflawni mwy o bwrpas ac yn parhau i ymchwilio iddynt ar hyd ei oes. Beth oedd hyn am y pyramidiau a oedd mor hudolus yn ei farn ef? Mae'n meddwl tybed nad oeddent yn drosglwyddyddion enfawr o egni, cysyniad a oedd yn cyfateb i'w ymchwil i sut i drosglwyddo egni yn ddi-wifr.

Pan gyflwynodd Nikola Tesla batent yn yr Unol Daleithiau ym1905, fe’i henwyd yn “Y grefft o drosglwyddo egni trydanol drwy’r cyfrwng naturiol,” ac roedd yn manylu ar gynlluniau ar gyfer rhwydwaith byd-eang o eneraduron a fyddai’n cyrchu’r ionosffer ar gyfer casglu ynni.

Rhagwelodd y blaned Ddaear gyfan, gyda'i dau begwn, fel generadur trydanol enfawr gyda chyflenwad anfeidrol o egni. Pyramid electromagnetig Tesla oedd yr enw a roddwyd ar ei ddyluniad siâp triongl.

Nid siâp pyramidiau'r Aifft yn unig ond eu lleoliad a greodd eu pŵer, yn ôl Tesla. Adeiladodd gyfleuster twr o'r enw Gorsaf Arbrofol Tesla yn Colorado Springs a “Twr Wardenclyffe” neu Dwr Tesla ar Arfordir y Dwyrain a geisiodd fanteisio ar faes ynni'r Ddaear. Dewiswyd y lleoliadau yn unol â deddfau lle adeiladwyd Pyramidiau Giza, yn gysylltiedig â'r berthynas rhwng orbit eliptig y blaned a'r cyhydedd. Bwriad y dyluniad oedd trosglwyddo ynni'n ddi-wifr.

Twr Darlledu Tesla
Gorsaf ddiwifr Wardenclyffe Nikola Tesla, a leolir yn Shoreham, Efrog Newydd, a welwyd ym 1904. Mae'n ymddangos bod y tŵr trawsyrru 187 troedfedd (57 m) yn codi o'r adeilad ond mewn gwirionedd yn sefyll ar y ddaear y tu ôl iddo. Adeiladwyd y cyfleuster arbrofol gan Tesla rhwng 1901 a 1904 gyda chefnogaeth banciwr Wall Street JP Morgan, a bwriadwyd y cyfleuster arbrofol i fod yn orsaf radiotelegraffi trawsatlantig a throsglwyddydd pŵer diwifr, ond ni chafodd ei gwblhau erioed. Cafodd y tŵr ei rwygo i lawr ym 1916 ond mae adeilad y labordy, a ddyluniwyd gan y pensaer nodedig o Efrog Newydd, Stanford White, yn parhau. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Dywedir bod rhifolion wedi chwarae rhan ym mhroses meddwl Tesla. Ystyriwyd bod Tesla yn unigolyn rhyfedd gyda thueddiadau cymhellol, yn ôl llawer o gyfrifon. Un o’i obsesiynau oedd y rhifau “3, 6, 9,” y credai ef oedd yr allwedd i ddatgloi dirgelion y bydysawd.

Byddai'n gyrru o amgylch adeiladau 3 gwaith cyn mynd i mewn iddynt, neu byddai'n aros mewn gwestai gyda niferoedd ystafelloedd a oedd yn rhanadwy â 3. Gwnaeth ddetholiadau ychwanegol mewn grwpiau o 3.

Yn ôl eraill, roedd diddordeb Tesla â'r niferoedd hyn yn gysylltiedig â'i ragfynegiad ar gyfer siapiau pyramid ynghyd â'i gred ym modolaeth rhywfaint o gyfraith a chymarebau mathemategol sylfaenol sy'n rhan o a “Iaith mathemateg gyffredinol.”

Oherwydd nad ydym yn gwybod sut na pham y cafodd y pyramidiau eu hadeiladu, mae rhai pobl yn credu eu bod yn arteffactau sydd naill ai'n creu egni neu'n gwasanaethu fel negeswyr wedi'u gosod yn bwrpasol neu hyd yn oed yn cod o wareiddiad hynafol.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Brandon Swanson

Diflannu Brandon Swanson: Sut aeth y llanc 19 oed ar goll yn nhywyllwch y nos?

Erthygl nesaf
Damian McKenzie

Diflaniad Damian McKenzie, 10 oed