Diddymiad Anesboniadwy Ettore Majorana, a'i ailymddangosiad dirgel 20 mlynedd yn ddiweddarach

Ettore Majorana
Cydnabyddiaeth dybiedig Majorana yn wyneb y dieithryn © Centro Studi Repubblica Sociale Italiana

Ganwyd y gwyddonydd, Ettore Majorana yn yr Eidal ym 1906. Yn enwog aeth ar goll, tybir ei fod yn farw ar 27 Mawrth 1938, yn 32 oed. Honnwyd iddo ddiflannu, neu ddiflannu, yn sydyn o dan amgylchiadau dirgel iawn wrth fynd ar long o Palermo i Napoli. Bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach tynnwyd llun ohono yn yr Ariannin, yn dal i edrych yr un oed ag yr oedd ym 1938.

Ettore Majorana
Ganed y ffisegydd Eidalaidd Ettore Majorana yn Catania ar 5 Awst 1906. Yn wych meddwl, bu'n gweithio ar ffiseg niwclear a mecaneg cwantwm perthynol. Mae ei ddiflaniad sydyn a dirgel, ym 1938, wedi ysgogi dyfalu parhaus nad yw eto wedi ymsuddo ar ôl degawdau © Wikimedia Commons

Cyfarfod Rhyfedd

Er bod sibrydion am ei farwolaeth wedi cylchredeg, ni phrofwyd dim erioed, tan 2011. Ar Fawrth 2011, cyhoeddodd swyddfa Atwrnai Rhufain ymchwiliad i ddatganiad rhyfedd a wnaed gan dyst am gyfarfod â Majorana yn Buenos Aires yn y blynyddoedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd, lle mae'n honni bod Majorana wedi datgelu nifer o ddarganfyddiadau gwyddonol o bwys. Honnodd y tyst hefyd, pan aeth yn ôl i gwrdd â Majorana yr eildro, ei fod wedi diflannu, ac felly na allai ddarparu mwy o fanylion am y darganfyddiadau gwyddonol.

Ettore Majorana
Cydnabyddiaeth dybiedig Majorana yn wyneb y dieithryn © Centro Studi Repubblica Sociale Italiana

Ar 7 Mehefin, 2011, adroddodd cyfryngau’r Eidal fod RIS y Carabinieri wedi dadansoddi ffotograff o ddyn a dynnwyd yn yr Ariannin ym 1955, gan ddarganfod deg pwynt tebygrwydd ag wyneb Majorana. Dywedon nhw fod y llun bron yn sicr yn Majorana, - sydd wedi diflannu bron i 20 mlynedd cyn i'r llun gael ei dynnu. Y peth rhyfedd oedd, roedd Majorana yn edrych bron yr un oed yn y lluniau o 1938 ag y gwnaeth ym 1955. Ni wnaeth y Carabinieri unrhyw sylwadau am ei ddiffyg heneiddio.

Ettore Majorana
Mae'r prif ragdybiaethau a wnaed ar ddiflaniad gwirfoddol Ettore Majorana, ar wahân i hunanladdiad, yn dilyn tri llinyn: yr Almaenwr, yr Ariannin a'r un mynachaidd. Mae rhagdybiaeth yr Almaen yn tybio iddo ddychwelyd i'r Almaen i roi ei wybodaeth a'i fewnwelediadau ar gael i'r Drydedd Reich, a'i fod wedi ymfudo i'r Ariannin ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Un o'r dystiolaeth sy'n cefnogi'r ddamcaniaeth hon yw'r llun hwn o 1950 sy'n portreadu Eichmann (dde) troseddol y Natsïaid gyda dyn sydd, yn ôl rhai, yn Majorana (Mondadori).

Darganfyddiad Rhyfedd

Roedd Ettore Majorana yn wyddonydd, peiriannydd a mathemategydd gwych, yn ogystal â ffisegydd damcaniaethol (a oedd yn gweithio ar fasau niwtrino). Enwir hafaliad Majorana a fermions Majorana ar ei ôl.

Ym 1937, rhagwelodd Majorana y gallai gronyn sefydlog fodoli o ran ei natur a oedd yn fater ac yn wrthfater. Yn ein profiad bob dydd, mae yna fater (sy'n doreithiog yn ein bydysawd hysbys) a gwrthfater (sy'n brin iawn). Pe bai mater a gwrthfater yn cwrdd, mae'r ddau ohonyn nhw'n dinistrio, gan ddiflannu mewn fflach o egni.

A geisiodd ryw arbrawf rhyfedd a oedd wedi iddo ddiflannu mewn fflach o egni, dim ond i ailymddangos, mewn fflach ar unwaith, 20 mlynedd yn ddiweddarach?

Ettore Majorana
Er gwaethaf ymdrechion yr ymchwilwyr, ni ddarganfuwyd unrhyw olrhain cofnodedig o'i gyrchfan erioed ac ni roddodd chwiliadau ar y môr unrhyw ganlyniadau. Yn y llun Ettore Majorana cyn taith mewn cwch

Conspiracy

Mae sibrydion wedi bod yn chwyrlïo o gwmpas am ei ddiflaniad ers yr union eiliad iddo fethu â chamu oddi ar y cwch y gwelwyd ef yn mynd ar fwrdd ym mis Mawrth 1938.

Fodd bynnag, mae anghydfod hyd yn oed y manylyn concrit sengl hwn yn yr achos (y camodd Majorana ar gwch). Mae rhai yn credu iddo osod decoy ar y cwch yn fwriadol. Mae eraill o'r farn nad oedd y daith mewn cwch yn ddim ond gwneuthuriad o'r rhai a adawodd ar ôl, a oedd yn gwybod am ei wir dynged, ond a oedd eisiau rhywfaint o dystiolaeth o'i ddiflaniad.

Dywedodd Enillydd Gwobr Nobel, Fermi, wrth drafod diflaniad Majorana, yn enwog, “Roedd Ettore yn rhy ddeallus. Os yw wedi penderfynu diflannu, ni fydd unrhyw un yn gallu dod o hyd iddo. Ddim yn yr amser hwn, nac un arall ”Mae'n edrych fel ei fod yn iawn. Ai Majorana oedd y teithiwr tro cyntaf?

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Cymudo ysbrydion: Rheilffordd Bintaro Jakarta a Gorsaf Manggarai 1

Cymudo ysbrydion: Rheilffordd Bintaro Jakarta a Gorsaf Manggarai

Erthygl nesaf
Okiku - Roedd gwallt yn dal i dyfu allan o'r ddol ysbrydoledig hon! 2

Okiku - Roedd gwallt yn dal i dyfu allan o'r ddol ysbrydoledig hon!