“Neges o'r blaned Mawrth” - carreg ofod allanol wedi'i hysgythru â hieroglyffiau rhyfedd

Ym 1908, cafodd meteor tua 10 modfedd mewn diamedr ei hyrddio trwy'r gofod a'i gladdu ei hun ar dir Dyffryn Cowichan, yn British Columbia. Roedd y meteor siâp marmor wedi'i ysgythru â hieroglyffig anhysbys.
"Neges o'r blaned Mawrth" - carreg ofod allanol wedi'i hysgythru â hieroglyffiau rhyfedd 1

Yn haf 1908, cymerodd digwyddiad rhyfedd le yng nghyffiniau Dyffryn Cowichan ar Ynys Vancouver, yn British Columbia, Canada. Pan oedd Willie McKinnon, mab 14 oed Mr. Angus McKinnon yn gweithio yng ngardd ei dad tua 11:30 o'r gloch, cafodd meteor tua 10 modfedd mewn diamedr ei hyrddio drwy'r gofod a chladdu ei hun yn y ddaear tua wyth troedfedd. o ba le yr oedd yn sefyll.

carreg gofod allanol gyda hieroglyffig
Nid dyma'r union garreg yr honnir iddi gael ei chanfod yng Nghwm Cowichan, ond mae'n ymdebygu i'r gwrthrych. Gwneir y sêl glai hon gan Rama

Yn ffodus, ni chafodd Willie ei anafu gan yr effaith meteoryn. Galwodd ei dad ar unwaith i edrych beth a ddigwyddodd a phan ddaeth Mr. McKinnon i'r fan, cafodd sioc o ganfod fod y meteor bron mor grwn a marmor; ac roedd yr arwyneb poeth wedi'i sgorio'n ddwfn gyda'r hyn a oedd yn debyg i rai mathau o hieroglyffig rhyfedd.

Cyhoeddwyd yr hanes syfrdanol hwn fel erthygl papur newydd ar dudalen flaen Medi 5, 1908, yn dwyn y teitl, “Neges O'r blaned Mawrth”.

Ers y digwyddiad rhyfedd hwn, roedd Mr. McKinnon wedi treulio'r rhan fwyaf o'i oes yn ceisio dehongli'r marciau rhyfedd ar y garreg ddirgel. Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad yw carreg y gofod allanol rhyfedd erioed wedi'i harchwilio mewn ffordd briodol, oherwydd ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw un o'i bapurau ymchwil eto.

Yn y presennol, ni wyddys ei union leoliad, ac erys ‘carreg wyrth Cowichan’ yn ddirgelwch anesboniadwy sydd heb ei gyffwrdd hyd heddiw.

Cyhoeddwyd y stori hynod ddiddorol hon yn ddiweddar yn y Dinesydd Cwm Cowichan ym mis Ionawr 2015, gan TW Patterson sydd wedi bod yn ysgrifennu am Brydeinig Hanes Columbia am fwy na 50 mlynedd.

Felly, beth allai fod? A oedd hieroglyphics wedi'u harysgrifio mewn gwirionedd ar y meteoryn, neu ai stori ffug Mr. MacKinnon yw'r cyfan? Beth yw eich barn chi?

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Penglog Starchild dirgel a tharddiad Seren Blant: Pwy ydyn nhw? 2

Penglog Starchild dirgel a tharddiad Seren Blant: Pwy ydyn nhw?

Erthygl nesaf
Llwybr UFO coedwig Rendlesham - Y cyfarfyddiad UFO mwyaf dadleuol yn hanes 3

Llwybr UFO coedwig Rendlesham - Y cyfarfyddiad UFO mwyaf dadleuol mewn hanes