David Allen Kirwan – y dyn fu farw ar ôl neidio i mewn i wanwyn poeth!

David Allen Kirwan – y dyn fu farw ar ôl neidio i mewn i wanwyn poeth! 1

Roedd yn fore dymunol ar Orffennaf 20, 1981, pan ddaeth dyn 24 oed o’r enw David Allen Kirwan, o La Canada Flintridge yn gyrru trwy ardal thermol Fountain Paint Pot Yellowstone yn Wyoming. Aeth yno gyda'i ffrind Ronald Ratliff a Moosie, ci Ratliff. Bryd hynny, nid oedd ganddynt unrhyw syniad eu bod yn mynd i ddod ar draws digwyddiad mwyaf erchyll eu bywyd yn fuan.

David Allen Kirwan – y dyn fu farw ar ôl neidio i mewn i wanwyn poeth! 2
Pot Paent Ffynnon Yellowstone

Ganol y dydd ar ôl cyrraedd y man cyrchfan, fe wnaethant barcio eu tryc a mynd allan am archwilio'r rhanbarth ffynhonnau. Yn y pen draw, wrth iddyn nhw gerdded i ffwrdd ychydig bellter o'u tryc, yn sydyn, fe ddihangodd eu ci Moosie o'r lori a rhedeg tuag ato, dim ond i neidio i mewn i'r Pwll Celestine gerllaw - ffynnon thermol y mae tymheredd y dŵr bob amser yn cael ei fesur uwch ei phen 200 ° F - yna dechreuodd yelping.

Rhuthrasant draw i'r pwll i gynorthwyo eu ci mewn trafferth, ac roedd agwedd Kirwan yn dangos ei fod ar fin mynd i'r gwanwyn poeth ar ei ôl. Yn ôl y gweledydd, ceisiodd sawl person gan gynnwys Ratliff rybuddio Kirwan trwy weiddi arno i beidio â neidio yn y dŵr. Ond gwaeddodd gydag aflonyddwch, “Fel uffern ni wnaf!”, yna cymerodd ei ddau gam i mewn i'r pwll ac yn fuan colomen ei ben-gyntaf i'r gwanwyn berwedig!

Nofiodd Kirwan a chyrraedd y ci a cheisio mynd ag ef i'r lan; wedi hynny, diflannodd o dan y dŵr. Ar ôl gadael y ci, ceisiodd ddringo ei hun allan o'r gwanwyn. Helpodd Ratliff i'w dynnu allan, gan arwain at losgiadau difrifol i'w draed. Tra bod y gwylwyr eraill wedi arwain Kirwan i le agored gerllaw, gan geisio rhoi rhywfaint o gysur iddo nes i'r ambiwlans ddod. Bryd hynny, dywedwyd ei fod yn mwmian, “Roedd hynny'n wirion. Pa mor ddrwg ydw i? Roedd hynny'n beth gwirion wnes i. ”

Roedd Kirwan yn wir mewn ymddangosiad gwael iawn. Roedd ei lygaid yn wyn ac yn ddall, a'i wallt yn gollwng ei hun. Pan geisiodd ymwelydd parc dynnu un o'i esgidiau, roedd ei groen - a oedd eisoes wedi dechrau pilio ym mhobman - wedi dod i ffwrdd ag ef. Cafodd losgiad trydydd gradd i 100% o'i gorff. Ar ôl treulio rhai oriau trallodus, y bore wedyn bu farw David Kirwan mewn ysbyty yn Salt Lake City. Ni oroesodd Moosie chwaith. Ni ddaethpwyd o hyd i'w chorff o'r pwll.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Traeth Dumas yn Gujarat, India

Traeth Dumas Haunted yn Gujrat

Erthygl nesaf
Palas ysbrydoledig Brijraj Bhawan yn Kota a'r hanes trasig y tu ôl iddo 3

Palas brawychus Brijraj Bhawan yn Kota a'r hanes trasig y tu ôl iddo