Y gwyddonydd anghofiedig Juan Baigorri a'i ddyfais colledig i wneud glaw

Y gwyddonydd anghofiedig Juan Baigorri a'i ddyfais colli glaw 1

Ers y dechrau, mae ein breuddwydion bob amser wedi ein gwneud yn fwy sychedig i ddyfeisio'r holl bethau gwyrthiol ac mae llawer ohonynt yn dal i gerdded gyda ni yn yr oes ddatblygedig hon tra bod rhai wedi'u colli yn ddirgel ac na chawsant eu darganfod eto.

Yma, rydyn ni'n mynd i ddweud stori wyrth arall wrthych chi am ddyfais hanesyddol uwch-dechnoleg o'r 1930au ac wedi hynny, sy'n seiliedig ar wyddonydd o'r Ariannin o'r enw Juan Baigorri Velar a'i ddarganfyddiad arloesol - The Rainmaking Device - mae hynny wedi ei golli am byth. Dywedir y gallai'r ddyfais ddirgel reoli'r tywydd trwy wneud iddi lawio pryd bynnag neu ble bynnag yr oedd eisiau.

Y gwyddonydd anghofiedig Juan Baigorri a'i ddyfais colli glaw 2

Roedd y gwyddonydd di-werth Juan Baigorri Velar yn fyfyriwr peirianneg ac fe astudiodd yng Ngholeg Cenedlaethol Buenos Aires. Yn ddiweddarach, teithiodd i'r Eidal i arbenigo mewn Geoffiseg ym Mhrifysgol Melan. Roedd yn gweithio i ddechrau ar fesur trydan posib ac amodau electromagnetig y Ddaear.

Yn 1926, yn ystod ei waith, pan oedd yn cynnal rhai o'i arbrofion ei hun, roedd yn syndod llwyr sylwi bod ei ddyfais wedi cymell ychydig o gawodydd glaw a wasgarodd yng nghanol ei gartref Buenos Aires. Dechreuodd ei brif ymennydd feddwl yn syth am ei ddyfodol nesaf gan y gallai fod yn ddyfais arloesol a fyddai wedi newid y byd a gwerth ei fywyd dynol yn llwyr. Ers hynny, ei freuddwyd oedd dod o hyd i dechnoleg a all reoli'r glaw yn berffaith.

Ar ôl rhai blynyddoedd o'r digwyddiad hwn, daeth breuddwyd Baigorri am y Dyfais Glaw Glaw yn wir o'r diwedd, a'i ddefnyddio gyntaf i wneud glaw mewn ardal enfawr yr effeithiwyd arni gan sychder yn yr Ariannin. Cyn bo hir, daw’n enwog ledled y wlad am ei ddarganfyddiad gwyrthiol, ac mae pobl yn dechrau ei alw gan “Arglwydd y Glaw” am ddod â glaw yn ôl dros y taleithiau hynny yr effeithiwyd arnynt gan sychder lle stopiodd y glaw ddisgyn am sawl mis a hyd yn oed sawl un blynyddoedd mewn rhai lleoliadau.

Y gwyddonydd anghofiedig Juan Baigorri a'i ddyfais colli glaw 3
Baigorri a'r peiriant i'w wneud yn bwrw glaw, yn ei gartref yn Villa Luro. Buenos Aires, Rhagfyr 1938.

Yn ôl rhai cyfrifon, yn Santiago, fe laddodd Peiriant Glaw Glaw anhygoel Baigorri y sesiwn sychder a oedd yn digwydd o bron i un mis ar bymtheg yn ôl. Mae un o nodiadau Dr. Pio Montenegro yn awgrymu bod dyfais Baigorri wedi gwneud 2.36 modfedd o law yno mewn dwy awr yn unig ar ôl cyfnod hir o dair blynedd heb lawio fel hyn.

Roedd “Arglwydd y Glaw” hefyd wedi cael y llysenw “Wizard of Villa Luro” gan yr amheuwyr a’r bobl hoyw gan gynnwys cyfarwyddwr y gwasanaeth meteorolegol cenedlaethol, Alfred G. Galmarini a heriodd Baigorri i gymell storm benodol ar 2il Mehefin 1939. Fodd bynnag. , Derbyniodd Baigorri yr her ac anfonodd cot law yn hyderus i Galmarini gyda nodyn a oedd yn darllen, “i’w defnyddio ar 2 Mehefin.”

Fel geiriau Baigorri, roedd hi'n bwrw glaw dros y fan a'r lle honedig mewn pryd, gan wfftio pob amheuaeth ynghylch dyfais hynod ddiddorol Baigorri - “The Rainmaking Machine”. Yn ddiweddarach, yn Carhue, mae Baigorri yn dod â Michigan fel hen forlyn yn ôl o fewn cyfnod byr. Ym 1951, roedd Baigorri wedi dweud iddo gynhyrchu 1.2 modfedd o law eto dros ychydig funudau mewn ardal wledig yn San Juan ar ôl wyth mlynedd yn olynol heb law.

Er nad yw Baigorri erioed wedi datgelu swyddogaeth fanwl a mecanwaith ei Beiriant Gwneud Glaw uwch-ddatblygedig, mae llawer o bobl yn honni bod cylched A a chylched B yn ei ddyfais ar gyfer diferion bach a glawogydd trwm.

Gyda'r gweithgareddau rhyfeddol hyn, gallai rhywun feddwl bod y Dyfais Gwneud Glaw i fod i wneud Baigorri yn boblogaidd ac mae'n caffael gofod pwysig yn rhestr ddyfeisiau orau'r byd, ond mewn gwirionedd, nid oes unrhyw un yn gyfarwydd â'i enw yn y dyddiau hyn. Hyd yn oed, dywedir bod gan Baigorri ychydig o gynigion tramor hudolus i brynu ei ddarganfyddiad, ond gwrthododd, gan fynnu iddo gael ei adeiladu er budd ei wlad ei hun yn yr Ariannin yn unig.

Bu farw Baigorri Velar ym 1972 yn 81 oed a threuliwyd blynyddoedd olaf ei fywyd trwy ei galedi a'i dlodi. Nid oedd unrhyw un yn gwybod beth ddigwyddodd i'w ddyfais enigmatig, ond dywedir bod tywallt enfawr ar y diwrnod y cafodd ei gladdu.

Yn anffodus, nid ydym yn gwybod o hyd sut y gweithiodd ei Peiriant Glaw Glaw hudol mewn gwirionedd a ble mae nawr. Wedi hynny i gyd, mae'r ddyfais a pherfformiadau Baigorri Velar bob amser wedi cael eu gweld yn amheus. Mae llawer o amheuwyr wedi dadlau nad oedd y tywydd y dywedwyd iddo ei greu yn ddim mwy na rhywfaint o gyd-ddigwyddiad yn unig.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Mae dilyniant erchyll Maracaibo UFO yn dod ar draws 4

Dilyniant erchyll cyfarfyddiad Maracaibo UFO

Erthygl nesaf
Ffenomena rhyfedd 'Shadow People' yn Awstralia 5

Ffenomena rhyfedd 'Shadow People' yn Awstralia