Gall dwyfronneg 1,100 oed i gadw drygioni i ffwrdd gynnwys yr ysgrifen Syrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed

Mae ymchwilwyr yn honni bod arysgrif ar ddwyfronneg 1,100 oed a ddarganfuwyd mewn caer adfeiliedig ym Mwlgaria yn un o'r enghreifftiau cynharaf y gwyddys amdanynt o destun Cyrilig.

Mae darganfod dwyfronneg hynafol yn adfeilion caer Bwlgaraidd wedi achosi cynnwrf yn y gymuned archeolegol. Mae'n bosibl mai'r arysgrif 1,100-mlwydd-oed a ddarganfuwyd ar y ddwyfronneg yw'r testun Cyrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed.

Gall dwyfronneg 1,100 oed i gadw drygioni i ffwrdd gynnwys yr ysgrifen Syrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed 1
Darn o'r ddwyfronneg gydag efallai'r testunau Cyrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed. © Ivaylo Kanev/ Amgueddfa Werin Bwlgareg / Defnydd Teg

Darganfuwyd y ddwyfronneg mewn safle lle bu'r hen Fwlgariaid ar un adeg, llwyth crwydrol a grwydrai'r paith Ewrasiaidd.

Yn ôl Ivailo Kanev, archeolegydd gydag Amgueddfa Genedlaethol Bwlgaria sy'n arwain y tîm sy'n cloddio'r gaer, (sydd ar y ffin rhwng Gwlad Groeg a Bwlgaria) Ysgrifennwyd y testun ar blât plwm a wisgwyd ar y frest i amddiffyn y gwisgwr rhag helbul a drygioni .

Mae'r arysgrif yn cyfeirio at ddau ymgeisydd o'r enw Pavel a Dimitar, meddai Kanev. “Nid yw’n hysbys pwy oedd yr ymgeiswyr Pavel a Dimitar, ond mae’n debyg bod Dimitar wedi cymryd rhan yn y garsiwn, wedi ymgartrefu yn y gaer, ac yn berthynas i Pavel.”

Yn ôl Kanev, mae'r arysgrif yn dyddio o deyrnasiad Tsar Simeon I (a elwir hefyd yn Simeon Fawr), a oedd yn llywodraethu Ymerodraeth Bwlgaria o 893 a 927. Ehangodd y tsar yr ymerodraeth yn ystod y cyfnod hwn, gan ymgymryd ag ymgyrchoedd milwrol yn erbyn yr Ymerodraeth Fysantaidd.

Gall dwyfronneg 1,100 oed i gadw drygioni i ffwrdd gynnwys yr ysgrifen Syrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed 2
gaer Balak Dere. © Amgueddfa Werin Bwlgareg / Defnydd Teg

Un o'r testunau Cyrilig hynaf?

Yn ystod yr Oesoedd Canol, datblygwyd y system ysgrifennu Syrilig, a ddefnyddir yn Rwsieg ac ieithoedd eraill ledled Ewrasia.

Yn seiliedig ar sut mae’r llythyrau’n cael eu hysgrifennu a lleoliad yr arysgrif o fewn y gaer, “mae’n debyg bod y testun hwn wedi mynd i mewn i’r gaer yn y cyfnod rhwng 916 a 927 ac wedi’i ddwyn gan garsiwn milwrol Bwlgaraidd,” meddai Kanev.

Cyn y darganfyddiad hwn, mae'r testunau Cyrilig cynharaf sydd wedi goroesi yn dyddio o 921. Mae'r arysgrif sydd newydd ei ddarganfod felly yn un o'r testunau Cyrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed. Dywedodd Kanev ei fod yn bwriadu cyhoeddi disgrifiad manwl o'r arysgrif a'r gaer yn y dyfodol.

“Mae hwn yn ddarganfyddiad diddorol iawn ac yn haeddiannol ennyn diddordeb,” Yavor Miltenov, ymchwilydd gyda Sefydliad Iaith Bwlgareg Academi Gwyddorau Bwlgaria, “Bydd angen inni weld cyhoeddi’r arysgrif yn llawn a’r cyd-destun y mae’n ei gynnwys. wedi’i ddarganfod cyn y gallwn fod yn sicr o’i ddyddiad.”

Gall dwyfronneg 1,100 oed i gadw drygioni i ffwrdd gynnwys yr ysgrifen Syrilig hynaf a ddarganfuwyd erioed 3
Sgript Cyrilig wedi pylu wedi'i darganfod ar blât plwm. © Ivaylo Kanev/ Amgueddfa Werin Bwlgareg / Defnydd Teg

Mae hwn yn ddarganfyddiad diddorol sy'n rhoi golwg unigryw i'r gorffennol ac yn ein helpu i ddeall hanes ysgrifennu Syrilig. Edrychwn ymlaen at glywed mwy o ddiweddariadau ar y darganfyddiad cyffrous hwn a'r hyn y gallai ei ddatgelu am hanes ysgrifennu Cyrilig.