První důkaz o objevení biblické babylonské věže

Archeologové objevili první hmotné důkazy o existenci Babylonské věže.
První důkaz o objevení biblické babylonské věže 1

V roce 539 př. n. l. Cyrus Veliký dobyl Babylón a osvobodil židovský národ z vyhnanství. Bible zaznamenává, že před touto událostí byli Židé rozptýleni po různých částech světa v důsledku své vzpoury proti Bohu a její stavbě babylonské věže.

První důkaz o objevení biblické babylonské věže 2
Babylonská věž je slavný příběh v Knize Genesis (11:1-9), ale nic jiného se o ní neví. Samotná věž byla v té době považována za nejvyšší umělou stavbu, kterou postavili obyvatelé Babylonu poté, co byli propuštěni ze zajetí. © Shutterstock

Tento slavný biblický příběh byl vyprávěn a převyprávěn v průběhu staletí, ale učenci dlouho diskutovali o tom, zda byl nebo nebyl založen na skutečné události.

V důsledku toho mnozí teoretizovali Velký Zikkurat byla postavena Babyloňany jako replika dřívější věže, o které se domnívali, že ji postavil král Nimrod (také známý jako Cuth), aby dosáhla nebe. Tato teorie byla nyní potvrzena objevem důkazů potvrzujících její existenci.

Archeologové objevili první hmotný důkaz o existenci Babylonské věže – prastarou desku pocházející z 6. století před naším letopočtem. Na desce je vyobrazena samotná věž a vládce Mezopotámie Nabukadnezar II.

První důkaz o objevení biblické babylonské věže 3
Část stély „Babylonské věže“, zobrazující vpravo Nabukadnezara II. a vlevo od něj vyobrazení velkého babylonského zikkuratu (Etemenanki). © Wikimedia Commons

Pamětní deska byla nalezena téměř před 100 lety, ale teprve nyní ji začali vědci zkoumat. Nález se stal důležitým důkazem existence věže, která podle biblické historie způsobila výskyt různých jazyků na Zemi.

Vědci předpokládají, že stavba biblické věže byla zahájena poblíž Nabopolassaru za vlády krále Hammurala (asi 1792-1750 př.nl). Stavba však byla dokončena až o 43 let později, v době Nabuchodonozora (604-562 př. Kr.).

Podle vědců se obsah starověké tablety do značné míry shoduje s biblický příběh. V tomto ohledu vyvstala otázka – pokud věž skutečně existovala, jak pravdivý je příběh o Božím hněvu, který připravil lidi o společný jazyk. Možná se někdy najde odpověď na tuto otázku.

Předchozí článek
Tajemství starověké "sluneční lodi" odhalené v Chufuově pyramidě 4

Tajemství starověkého "slunečního člunu" odhalené v Chufuově pyramidě

Další článek
Tajemný ‚obr z Kandaháru‘ údajně zabitý americkými speciálními jednotkami v Afghánistánu 5

Tajemný ‚obr z Kandaháru‘ údajně zabitý americkými speciálními jednotkami v Afghánistánu