Mga O! Dili makita ang panid.

Morag walay nakit-an niining dapita. Tingali mosulay sa pagpangita alang sa laing butang?