Legends

Ang misteryosong kalibutan sa karaang Picts 3 sa Scotland

Ang misteryosong kalibutan sa karaang Picts sa Scotland

Makalilisang nga mga bato nga gikulit sa makalibog nga mga simbolo, naggilakgilak nga mga troves sa salapi nga bahandi, ug karaang mga edipisyo sa ngilit sa pagkahugno. Ang mga Picts lang ba folklore, o usa ka makaiikag nga sibilisasyon nga nagtago sa ilawom sa yuta sa Scotland?