Pagbasa sa Tag

Discovery

haligi 136
Ang Shroud sa Turin: Pipila ka makapaikag nga mga butang nga kinahanglan nimong mahibal-an 6

Ang Shroud sa Turin: Pipila ka makapaikag nga mga butang nga kinahanglan nimong mahibal-an

Sumala sa leyenda, ang shroud sekretong gidala gikan sa Judea niadtong AD 30 o 33, ug gibutang sa Edessa, Turkey, ug Constantinople (ang ngalan sa Istanbul sa wala pa ang mga Ottoman) sulod sa mga siglo. Human gisakmit sa mga crusaders ang Constantinople niadtong AD 1204, ang panapton gipayuhot ngadto sa luwas sa Athens, Greece, diin kini nagpabilin hangtod AD 1225.