Kalamidad

Bermeja (gilingin nga pula) sa mapa gikan sa 1779. © Carte du Mexique et de la Nouvelle Espagne: contenant la partie australe de l'Amérique Septentle (LOC)

Unsay nahitabo sa isla sa Bermeja?

Kining gamay nga yuta sa Gulpo sa Mexico nahanaw na karon nga walay pagsubay. Ang mga teyoriya sa nahitabo sa isla gikan sa pag-ilis sa salog sa dagat o pagtaas sa lebel sa tubig hangtod nga giguba kini sa US aron makuha ang mga katungod sa lana. Mahimo usab nga wala pa kini naglungtad.