Отказ от отговорност

Mysteriesrunsolved.com е уебсайт, базиран на знания, образование и новини, и цялото съдържание, показано на този сайт, е собственост на съответните им собственици. Ние не притежаваме никакви авторски права върху такова съдържание, което е събрано от различни публични източници, включително различни уебсайтове (счита се, че са публично достояние), книги, списания и др. Ако едно от съдържанието ви е представено тук без приписване, моля, изпратете ни имейл (споменато в нашия Контакти страница) и ще бъде даден пълен кредит. Ако притежателят на авторските права има възражение за показване на някое от неговото / нейното съдържание, то може да бъде уведомено, като ни изпрати съобщение в същия процес, споменат преди, и същото съдържание ще бъде премахнато незабавно, след проверка на рекламацията .

Всички статии и медии, показани на този сайт, са публикувани добросъвестно и само с обща информация. Ние не даваме никакви гаранции относно пълнотата, надеждността и точността на това съдържание. Всяко действие, което предприемате срещу медиите или информацията, която намирате на нашите страници или уебсайт в социалните мрежи, е на ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за загуби и / или щети във връзка с използването на нашите страници в социалните медии или уебсайт.