Река Ефрат пресъхна, за да разкрие тайните на древността и неизбежното бедствие

В Библията се казва, че когато река Ефрат пресъхне, тогава на хоризонта се задават огромни неща, може би дори предсказанието за Второто пришествие на Исус Христос и грабването.

Хората по света винаги са били очаровани от древните цивилизации, които някога са процъфтявали в Месопотамия, земята между реките Тигър и Ефрат. Месопотамия, известна още като люлката на цивилизацията, е регион, който е обитаван от хиляди години и има богато културно и историческо наследство. Една от най-значимите характеристики на този регион е река Ефрат, която е изиграла решаваща роля в развитието на месопотамската цивилизация.

Река Ефрат пресъхна, разкри древни места
Древен замък Румкале, известен също като Урумгала, на река Ефрат, разположен в провинция Газиантеп и на 50 км западно от Шанлъурфа. Стратегическото му местоположение вече е било известно на асирийците, въпреки че сегашната структура е до голяма степен елинистическа и римска по произход. © AdobeStock

Значението на река Ефрат в Месопотамия

Река Ефрат пресъхна, за да разкрие тайните на древността и неизбежното бедствие 1
Град Вавилон се е намирал на около 50 мили южно от Багдад по поречието на река Ефрат в днешен Ирак. Основан е около 2300 г. пр.н.е. от древните акадски говорещи хора от Южна Месопотамия. © iStock

Река Ефрат е една от двете главни реки в Месопотамия, другата е река Тигър. Заедно тези реки са поддържали човешкия живот в региона от хилядолетия. Река Ефрат е дълга приблизително 1,740 мили и тече през Турция, Сирия и Ирак, преди да се влее в Персийския залив. Осигурява постоянен източник на вода за напояване, което позволява развитието на селското стопанство и растежа на градовете.

Река Ефрат също играе решаваща роля в религията и митологията на Месопотамия. В древна Месопотамия реката е смятана за свещено същество и в нейна чест са се извършвали много религиозни ритуали. Реката често се олицетворява като бог и има много митове около нейното създаване и значение.

Пресъхването на река Ефрат

Река Ефрат пресъхна
Десетилетия наред Ефрат губи вода. © Джон Рефорд/AdobeStock

Според пророчество в Библията, важни събития, включително Второто пришествие на Исус Христос и грабването, могат да се случат, когато река Ефрат спре да тече. Откровение 16:12 гласи: „Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и водата й пресъхна, за да подготви пътя за царете от Изток.“

Извирайки от Турция, Ефрат тече през Сирия и Ирак, за да се слее с Тигър в Шат ал-Араб, който се влива в Персийския залив. Но през последните години речната система Тигър-Ефрат пресъхва, което предизвиква безпокойство сред учените, историците и хората, които живеят по нейните брегове.

Оттокът на реката е намалял значително, а на места е напълно пресъхнал. Това е имало дълбоко въздействие върху хората от днешна Месопотамия, които са разчитали на реката за своето оцеляване в продължение на хиляди години.

Правителствен доклад от 2021 г. предупреждава, че реките може да пресъхнат до 2040 г. Намаляването на водния поток се дължи главно на изменението на климата, което доведе до намаляване на валежите и повишаване на температурата. Изграждането на язовири и други проекти за управление на водите също са допринесли за пресъхването на реката.

Двойните сателити на НАСА за възстановяване на гравитацията и климатичния експеримент (GRACE) събраха изображения на тази област през 2013 г. и установиха, че басейните на реките Тигър и Ефрат са загубили 144 кубични километра (34 кубични мили) прясна вода от 2003 г. насам.

Освен това данните на GRACE показват тревожна скорост на намаляване на общото съхранение на вода в речните басейни на Тигър и Ефрат, които в момента имат втората най-бърза скорост на загуба на подпочвена вода на Земята след Индия.

Темпът беше особено впечатляващ след сушата през 2007 г. Междувременно търсенето на прясна вода продължава да расте и регионът не координира своето управление на водите поради различни тълкувания на международните закони.

Въздействието на пресъхването на река Ефрат върху хората в региона

Река Ефрат пресъхна, за да разкрие тайните на древността и неизбежното бедствие 2
От изворите си и горните си течения в планините на източна Турция, реките се спускат през долини и клисури към възвишенията на Сирия и Северен Ирак и след това към алувиалната равнина на централен Ирак. Регионът има историческо значение като част от района на Плодородния полумесец, в който за първи път възниква месопотамската цивилизация. © iStock

Пресъхването на река Ефрат оказа значително въздействие върху хората в Турция, Сирия и Ирак. Селското стопанство, което е основният източник на препитание за много хора в региона, е сериозно засегнато. Липсата на вода затруднява фермерите да напояват своите култури, което води до по-ниски добиви и икономически затруднения.

Намаляването на водния поток също се отрази на наличието на питейна вода. Много хора в региона сега трябва да разчитат на вода, която не е безопасна за консумация, което води до увеличаване на болестите, предавани по вода, като диария, варицела, морбили, коремен тиф, холера и т.н. Да кажем, пълен колапс на речната система ще доведе до катастрофа за региона.

Пресъхването на река Ефрат също има културно въздействие върху хората от историческата земя. Много от древните места и артефакти в региона са разположени по бреговете на реката. Пресъхването на реката затруднява достъпа на археолозите до тези обекти и ги излага на риск от увреждане и унищожаване.

Новите археологически открития, направени поради пресъхването на река Ефрат

Пресъхването на река Ефрат също доведе до някои неочаквани открития. Тъй като нивото на водата в реката е намаляло, са разкрити археологически обекти, които преди са били под водата. Това позволи на археолозите да получат достъп до тези обекти и да направят нови открития за месопотамската цивилизация.

Река Ефрат пресъхна, за да разкрие тайните на древността и неизбежното бедствие 3
Три слоя от историческия замък Хастек, който беше наводнен, когато язовирът Keban в квартал Ağın на Elazığ започна да задържа вода през 1974 г., беше открит през 2022 г., когато водите се оттеглиха поради суша. Има големи стаи за използване в замъка, храмова зона и секции, наподобяващи скална гробница, както и бойници, използвани като осветление, вентилация или място за защита в галериите. © Haber7

Едно от най-значимите открития, направени поради пресъхването на река Ефрат, е древният град Дура-Европос. Този град, който е основан през трети век пр.н.е., е бил основен център на елинистичната култура и по-късно е бил окупиран от партите и римляните. Градът е изоставен през трети век след Христа и по-късно е затрупан от пясък и тиня от реката. Когато реката пресъхна, градът се разкри и археолозите успяха да открият много от съкровищата му.

Град Анах в провинция Анбар, западен Ирак, стана свидетел на появата на археологически обекти след спада на водните нива на река Ефрат, включително затвори и гробници на царството "Телбес", които датират от предхристиянската епоха . © www.aljazeera.net
Град Анах в провинция Анбар, западен Ирак, стана свидетел на появата на археологически обекти след спада на водните нива на река Ефрат, включително затвори и гробници на царството „Телбес“, които датират от предхристиянската епоха . © www.aljazeera.net

Пресъхналата река също разкри древен тунел, който води до подземието с много перфектна строителна конструкция и дори има стълби, които са спретнато подредени и все още са непокътнати и до днес.

Историческото значение на Месопотамия

Месопотамия е един от най-значимите региони в човешката история. Това е родното място на много от най-старите цивилизации в света, включително шумерите, акадците, вавилонците и асирийците. Тези цивилизации са допринесли значително за човешката цивилизация, включително развитието на писмеността, правото и религията.

Много от най-известните исторически фигури в света, включително Хамурапи, Навуходоносор и Гилгамеш, са били свързани с Месопотамия. Историческото значение на региона го е превърнало в популярна дестинация както за туристи, така и за учени.

Влиянието на Месопотамия върху съвременното общество

Месопотамската цивилизация е оказала дълбоко влияние върху съвременното общество. Много от концепциите и идеите, разработени в Месопотамия, като писане, закон и религия, се използват и днес. Приносът на региона към човешката цивилизация проправи пътя за много от постиженията, на които се радваме днес.

Пресъхването на река Ефрат и произтичащото от това въздействие върху месопотамската цивилизация служат като напомняне за значението на запазването на нашето културно и историческо наследство. От съществено значение е да се предприемат стъпки за защита и поддържане на древните места и артефакти, които са толкова важни за разбирането на нашето минало.

Теории около пресъхването на река Ефрат

Река Ефрат пресъхна, за да разкрие тайните на древността и неизбежното бедствие 4
Въздушен изглед на язовир Birecik и езерото Birecik Dam на река Ефрат, Турция. © iStock

Има много теории около пресъхването на река Ефрат. Някои учени смятат, че изменението на климата е основната причина, докато други посочват изграждането на язовири и други проекти за управление на водите. Има и теории, които предполагат, че пресъхването на реката е резултат от човешки дейности, като обезлесяване и прекомерна паша.

Независимо от причината, ясно е, че пресъхването на река Ефрат е оказало значително въздействие върху хората от Западна Азия и тяхното културно наследство.

Усилия за възстановяване на река Ефрат

Полагат се усилия за възстановяване на река Ефрат и гарантиране, че тя остава жизненоважен ресурс за народа на Месопотамия. Тези усилия включват изграждането на нови язовири и проекти за управление на водите, предназначени да увеличат водния поток и да намалят въздействието от изменението на климата.

Има и инициативи за опазване и защита на културно-историческото наследство на региона. Тези инициативи включват реставрация на древни обекти и артефакти и развитие на туристическа инфраструктура за популяризиране на културното и историческо значение на региона.

Заключение

Месопотамия е регион с богато културно и историческо наследство, което е изиграло решаваща роля в човешката цивилизация. Река Ефрат, една от най-значимите характеристики на региона, е поддържала човешкия живот в региона от хиляди години. Пресъхването на реката е оказало дълбоко въздействие върху хората в Месопотамия и тяхното културно наследство.

Полагат се усилия за възстановяване на река Ефрат и защита на културното и историческо наследство на региона. От съществено значение е да се предприемат стъпки за запазване на тези древни места и артефакти, които служат като връзка с нашето минало и предоставят ценна представа за развитието на човешката цивилизация. Докато вървим напред, от решаващо значение е да продължим да осъзнаваме важността на опазването на нашето културно и историческо наследство и да предприемем действия, за да гарантираме, че то ще остане непокътнато за бъдещите поколения.