Extraterrestrial

Tip V sivilizasiya

Tip V Sivilizasiya: Həqiqi tanrıların sivilizasiyası!

Tip V sivilizasiya öz mənşəli kainatından qaçmaq və çoxlu kainatı araşdırmaq üçün kifayət qədər inkişaf etmiş olardı. Belə bir sivilizasiya texnologiyanı o qədər mənimsəmiş olardı ki, onlar xüsusi kainatı simulyasiya edə və ya qura bilsinlər.
Starchild Skull 1-nin sirli mənşəyi

Starchild Kəlləsinin sirli mənşəyi

Starchild kəllə sümüyünün qeyri-adi xüsusiyyətləri və tərkibi tədqiqatçıları çaşdırıb və arxeologiya və paranormal sahədə gərgin müzakirə mövzusuna çevrilib.
Sibir Ket ailəsi

Sibirin Ket xalqının sirli mənşəyi

Uzaq Sibir meşələrində Ket adlı sirli insanlar yaşayır. Onlar hələ də yay və oxlarla ov edən və daşınma üçün it baldırlarından istifadə edən təkbaşına köçəri tayfalardır. Bu yerli…