Təkamül

Tip V sivilizasiya

Tip V Sivilizasiya: Həqiqi tanrıların sivilizasiyası!

Tip V sivilizasiya öz mənşəli kainatından qaçmaq və çoxlu kainatı araşdırmaq üçün kifayət qədər inkişaf etmiş olardı. Belə bir sivilizasiya texnologiyanı o qədər mənimsəmiş olardı ki, onlar xüsusi kainatı simulyasiya edə və ya qura bilsinlər.
Bəşəriyyət tarixinin qrafiki: Dünyamızı formalaşdıran əsas hadisələr 3

Bəşər tarixinin qrafiki: Dünyamızı formalaşdıran əsas hadisələr

Bəşər tarixinin qrafiki bəşər sivilizasiyasındakı əsas hadisələrin və inkişafların xronoloji xülasəsidir. O, erkən insanların meydana çıxması ilə başlayır və müxtəlif sivilizasiyalar, cəmiyyətlər və yazının ixtirası, imperiyaların yüksəlişi və süqutu, elmi irəliləyişlər və əhəmiyyətli mədəni və siyasi hərəkatlar kimi əsas mərhələlərlə davam edir.