Astronomiya

Tip V sivilizasiya

Tip V Sivilizasiya: Həqiqi tanrıların sivilizasiyası!

Tip V sivilizasiya öz mənşəli kainatından qaçmaq və çoxlu kainatı araşdırmaq üçün kifayət qədər inkişaf etmiş olardı. Belə bir sivilizasiya texnologiyanı o qədər mənimsəmiş olardı ki, onlar xüsusi kainatı simulyasiya edə və ya qura bilsinlər.
Merkhet: Qədim Misirin inanılmaz vaxt ölçmə və astronomik aləti 3

Merkhet: Qədim Misirin inanılmaz vaxt ölçmə və astronomik aləti

Merxet qədim Misirdə gecə vaxtı bildirmək üçün istifadə edilən vaxt ölçmə aləti idi. Bu ulduz saatı son dərəcə dəqiq idi və astronomik müşahidələr aparmaq üçün istifadə edilə bilərdi. Ehtimal olunur ki, bu alətlər, ehtimal ki, məbədlərin və məqbərələrin tikintisində strukturları müəyyən bir şəkildə uyğunlaşdırmaq üçün istifadə edilmişdir.