Ədalətli İstifadə Bildirişi

Bu veb saytında müəllif hüquqları sahibləri tərəfindən istifadəsinə xüsusi icazə verilməyən bəzi müəllif hüquqları materialları var.

İnanırıq ki, bu təhsil, ümumi bilik və İnternetdə xəbərlərlə bağlı məlumatların qeyri-kommersiya istifadəsi müəllif hüquqları ilə qorunan materialdan ədalətli istifadə/ədalətli rəftar, müxtəlif dövlətlərdə və ölkələrdə nəzərə alınmaqla.

Bu müəllif hüquqları ilə qorunan materialı ədalətli istifadədən kənara çıxan məqsədlər üçün istifadə etmək istəyirsinizsə, faktiki mənbə orqanından və ya müəllif hüquqları sahibindən icazə almalısınız.