Lists

Burada müxtəlif maraqlı materiallar əsasında hazırlanmış siyahı məqalələrini tapa bilərsiniz.


Bəşəriyyət tarixinin qrafiki: Dünyamızı formalaşdıran əsas hadisələr 3

Bəşər tarixinin qrafiki: Dünyamızı formalaşdıran əsas hadisələr

Bəşər tarixinin qrafiki bəşər sivilizasiyasındakı əsas hadisələrin və inkişafların xronoloji xülasəsidir. O, erkən insanların meydana çıxması ilə başlayır və müxtəlif sivilizasiyalar, cəmiyyətlər və yazının ixtirası, imperiyaların yüksəlişi və süqutu, elmi irəliləyişlər və əhəmiyyətli mədəni və siyasi hərəkatlar kimi əsas mərhələlərlə davam edir.